Blog

Tag: Quy Nhơn

Tin tức

Vẻ Đẹp Quy Nhơn

Có một người con của mảnh đất Quy Nhơn đã từng làm bài thơ để tả về Quy Nhơn: Biển Nhơn Lý, Kỳ Co thắng